Chế độ khen thưởng

Học viện gia lưu quốc tế Tokyo có hợp tác với các hiệp hội khuyến học để trao học bổng cho những bạn học sinh có tỷ lệ chuyên cần và thành tích học tập xuất sắc. Đặc biệt, gần đây trường may mắn nhận được sự hợp tác của công ty sản xuất hóa dược phẩm cùng thành viên của Hạ Nghị Viện-Ông Hiroda Hiroyuki.

 

Học bổng do công ty hóa dược phẩm Koa tài trợ.syougakukin_10

Hình chụp lưu niệm giữa nhà trường với các mạnh thường quân tài trợ học bổng

Học bổng được trao dựa trên thành tích học tập, tỷ lệ đến lớp của du học sinh.

Ngoài ra trường cũng tiến cử các du học sinh có thành tích học tập tốt cho tổ chức JASSO để xin học bổng từ chánh phủ Nhật Bản.
(Thông tin chi tiết xin xem tại trang chủ)