Thông tin mới

2018/04/27
THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TUẦN LỄ VÀNG

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TUẦN LỄ VÀNG Trường chúng tôi xi・・・

2018/03/12
Thông báo về lịch nghỉ xuân

Kỳ nghỉ xuân bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 (thứ 7) tới ngà・・・

2018/02/09
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2018 (THỨ 6)

Thông báo nghỉ tết âm lịch, cả trưởng sẽ được nghỉ thứ ・・・

2018/01/22
【THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 23 THÁNG 1】

Do ảnh hưởng của tuyết nên tất cả học sinh được nghỉ họ・・・

2017/12/14
Thông báo về lịch nghỉ đông

Thông báo về lịch nghỉ đông. Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ng・・・

2017/10/22
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 23 THÁNG 10

Do ảnh hưởng của bão nên trường nghỉ làm việc ngày 23 t・・・

2017/07/11
THÔNG BÁO VỀ KỲ NGHỈ H

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 th・・・

2017/04/26
Thông báo về ngày nghỉ tuần lễ vàng.

Kỳ nghỉ tuần lễ vàng sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 tới ・・・

2016/10/20
THÔNG BÁO KỲ NGHỈ ĐÔNG

Kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2016 tớ・・・

2016/09/07
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 8 THÁNG 9

Do ảnh hưởng của bão nên trường nghỉ làm việc ngày 8 th・・・