Thông tin mới

2018/01/22
【THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 23 THÁNG 1】

Do ảnh hưởng của tuyết nên tất cả học sinh được nghỉ họ・・・

2017/12/14
Thông báo về lịch nghỉ đông

Thông báo về lịch nghỉ đông. Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ng・・・

2017/10/22
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 23 THÁNG 10

Do ảnh hưởng của bão nên trường nghỉ làm việc ngày 23 t・・・

2017/07/11
THÔNG BÁO VỀ KỲ NGHỈ H

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 th・・・

2017/04/26
Thông báo về ngày nghỉ tuần lễ vàng.

Kỳ nghỉ tuần lễ vàng sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 tới ・・・

2016/10/20
THÔNG BÁO KỲ NGHỈ ĐÔNG

Kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2016 tớ・・・

2016/09/07
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 8 THÁNG 9

Do ảnh hưởng của bão nên trường nghỉ làm việc ngày 8 th・・・

2016/07/20
Thông báo về lịch nghỉ hè

Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày 23 tháng 7(thứ 7) tới ngày 2・・・

2015/11/27
Thông báo về lịch chuyển văn phòng.

Để mở rộng dịch vụ nên văn phòng trường sẽ được chuyển ・・・

2013/10/07
秋の進学相談会開催!

      10/4 (金)に来年3月に卒業予定の学生を対象に 都内の大学や専門・・・