Các chi nhánh tại hải ngoại

Các cơ sở khác của Học viện Giao lưu quốc tế Tokyo tại nước ngoài

Trung Quốc

Taishan Tokyo International Exchange College
Address:China ShanTong Province, Tai An City, Wen Hua Road, No.56
TEL:86-538-2190177
FAX:86-538-2190997
QQ:tsdjgj@hotmail.com QQ:565640313

  • kaigai1
  • kaigai2
  • kaigai3

Myanmar

TIC Yangon
Address: Room No(11),Building(52),
Thamine Station Road,2 Quarter, Mayangone Township,
Yangon, Myanmar.
TEL: (+95)9 402 650 664
Email:memethingyan@gmail.com