Thông tin về trường

Thông tin về trường

Tên Trường Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo
chủ tịch Hayama Seiko
Hiệu Trưởng Matsumoto Kazuyo
Địa chỉ 2-3-16 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan-Cơ sở 1 (Lớp học)
2-3-15 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan-Cơ sở 2 (Lớp học)
2-3-7 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan-Cơ sở 3 (Văn phòng trường. Phòng giáo vụ)
Điện thoại 042-669-4250
Điện thoại 042-669-4251
Website http://www.tokyo-japanesels.jp/
gaikan

Cơ sở 1

fixkinnei3

Cơ sở 2

fixkinnei2

Cở sở 3