【THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 23 THÁNG 1】

更新日:2018/01/22

Do ảnh hưởng của tuyết nên tất cả học sinh được nghỉ học ngày 23 tháng 1.

Những bạn nào đọc được thông tin này vui lòng thông báo cho bạn bè cùng lớp cùng biết.

Xin cảm ơn.