BUỔI HỌP TRƯỚC KỲ NGHỈ ÐÔNG

更新日:2018/12/14

Chào các bạn! Trường đã tổ chức buổi họp trước Kỳ nghỉ đông. Đặc biệt lần này có đại diện của sở cảnh sát tới phổ biến về các luật lệ, cách ứng xử của nhật bản trong đó có vấn đề về tội phạm, khi gặp trường hợp khẩn cấp nên làm thế nào thì tốt ! mong các bạn hiểu rõ và chú ý tuân theo.Chúc các bạn có 1 Kỳ nghỉ đông thật vui vẻ , sức khỏe va an toàn!