THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 23 THÁNG 10

更新日:2017/10/22

Do ảnh hưởng của bão nên trường nghỉ làm việc ngày 23 tháng 10.

Những học sinh đã đọc được thông báo này vui lòng share lại cho bạn bè cùng lớp biết với nhé.