THÔNG BÁO VỀ KỲ NGHỈ H

更新日:2017/07/11

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8.
Văn phòng trường chỉ làm việc từ 10:30 đến 16:30 vào các ngày thường trong tuần.
Văn phòng trường nghỉ làm việc từ ngày 11 tháng 8 đến hết ngày 17 tháng 8.
Học sinh vui lòng liên lạc hoặc tới văn phòng trường” trong giờ làm việc” khi có việc cần.