Chuyến du lịch nhân dịp tốt nghiệp ngày 5 tháng 3 năm 2018

2018/03/05

Sau lễ tốt nghiệp chúng tôi đã có chuyến đi Summer Land và vui chơi cùng nhau rất vui vẻ.

2 3 4 5 6