Tiệc cuối năm ngày 15/12/2017

2017/12/15

Ngày 15/12 cùng mọi người tổ chức tiệc cuối năm!

Thời khắc cùng nhau ca hát và nhảy múa rất thú vị.

Cảm ơn tất cả mọi người.

Năm sau lại cùng nhau cố gắng nhé!!

2017年忘年会_2 2017年忘年会_3 2017年忘年会_4 2017年忘年会_5 2017年忘年会_6 2017年忘年会_7 2017年忘年会_8