CÁC SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM

Tháng 4
 • Học sinh kỳ tháng 4 nhập học, học định hướng
 • Ngắm hoa anh đào
 • Lớp tiếng Nhật thương mại (các loại)
Tháng 5
 • Hội thảo học lên chuyên môn, đại học
 • Tuần lễ vàng
 • Lớp ôn luyện EJU
Tháng 6
 • Kỳ thi du học Nhật Bản EJU
 • Lớp ôn luyện thi JLPT
Tháng 7
 • Học sinh kỳ tháng 7 nhập học, học định hướng
 • Lễ hội Tanabata
 • Kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Hội thảo hướng nghiệp
 • Nghỉ hè
 • Lễ hội bắn pháo hoa
Tháng 8
 • Nghỉ hè
 • Hội thảo học lên chuyên môn, đại học
 • Hoạt động ngoại khóa
Tháng 9
 • Hội thảo học lên chuyên môn, đại học
 • Lễ hội mùa hè Nishi Hachioji
 • Thi cuối kỳ
 • Huấn luyện lánh nạn
Tháng 10
 • Học sinh tháng 10 nhập học, học định hướng
 • Đại hội thể dục thể thao
 • Lớp tiếng Nhật thương mại (các loại)
Tháng 11
 • Leo núi Takao
 • Hội thảo học lên chuyên môn, đại học
 • Kỳ thi du học Nhật Bản EJU
 • Lớp ôn luyện thi JLPT
Tháng 12
 • Kỳ thi năng lực Nhật ngữ
 • Nghỉ đông
 • Tiệc cuối năm
Tháng 1
 • Nghỉ Tết
 • Học sinh kỳ tháng 1 nhập học, học định hướng
Tháng 2
 • Thi tốt nghiệp
 • Đại hội thi đấu bóng
Tháng 3
 • Lễ tốt nghiệp
 • Thi kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh
 • Giã ngoại trước tốt nghiệp