Các hoạt động và sự kiện chính trong năm

Tháng 4
 • Lễ nhập học tháng 4 và học định hướng
 • Đi ngắm hoa Anh Đào
Tháng 5
 • Hội thảo học lên Đai học
 • Tuần lễ vàng
Tháng 6
 • Kỳ thi dành cho du học sinh tại Nhật Bản
Tháng 7
 • Lễ nhập học tháng 7 và kỳ học định hướng
 • Lễ hội Tanabata
 • Kì thi năng lực tiếng nhật
 • Hội thảo hướng nghiệp
 • Nghỉ hè
Tháng 8
 • Nghỉ hè
 • Hội thảo học lên chuyên môn, đại học, cao học
 • Hoạt động ngoại khóa
Tháng 9
 • Hội thảo của các trường chuyên môn, đại học, cao học.
 • Lễ hội mùa hè tại Nishi Hachioji
 • Kiểm tra cuối kỳ
Tháng 10
 • Lễ nhập học, học định hướng cho học sinh tháng 10
 • Đại hội thể thao
Tháng 11
 • Leo núi Takao
 • Hội thảo của các trường chuyên môn, đại học, cao học.
 • Kỳ thi dành cho du học sinh tại Nhật Bản
Tháng 12
 • Kỳ thi năng lực Nhật Ngữ
 • Nghỉ đông
Tháng 1
 • Năm mới
 • Lễ nhập học, học định hướng cho học sinh tháng 1
Tháng 2
 • Kỳ thi tốt nghiệp
Tháng 3
 • Lễ tốt nghiệp
 • Thi kiểm tra năng lực học sinh