Khóa học thông thường cho học sinh đã có visa

Tại khóa học này học sinh sẽ học cùng lớp, cùng cấp độ với du học sinh

Đối tượng: Học sinh có visa gia đình, visa kết hôn với người Nhật, visa vĩnh trú, visa định cư, visa kết hôn với người có visa vĩnh trú, visa đi làm (visa lưu trú lâu dài tại Nhật)

Giờ học: chọn một trong hai khung giờ sau:
① 9:00~12:15(giảo lao 15 phút)
② 12:45~16:00(giảo lao 15 phút)
Học sinh được học thử miễn phí.
Lớp học sẽ được xếp tùy thuộc vào kết quả bài thi xếp lớp.

Phí nhập học: 10,000 Yên

Học phí:

1 năm 420,000yên → 380,000yên(Miễn phí 6 cuốn giáo trình)
6 tháng 210,000yên → 190,000yên(Miễn phí 3 cuốn giáo trình)
3 tháng 105,000yên → 100,000yên (Phí giáo trình tính riêng)
1 tháng 35,000yên (Phí giáo trình tính riêng)

※ Đối với học sinh nộp học phí 1 hoặc 3 tháng một lần sẽ phải mua giáo trình riêng.

※ Học sinh được miễn phí dự thi và học thử bất cứ khi nào. Hãy gọi điện, gửi email hoặc tới trực tiếp văn phòng trường để biết thông tin chi tiết.