Khóa học định hướng xin việc (Du học sinh)

Khóa định hướng xin việc là khóa học dành cho các bạn du học sinh có ý định xin việc tại Nhật. Cùng với việc đào tạo tiếng Nhật, sẽ được trang bị thêm kiến thức và quy tắc ứng xử cần thiết khi làm việc tại các công ty Nhật trong thời gian dài.

Đối tượng:Du học sinh(Tốt nghiệp đại học)

Khóa tháng 4: khóa 2 năm (hạn nộp hồ sơ: Khoảng ngày 15 tháng 10)

Cách thức tuyển chọn:

Xét duyệt bằng cấp, phỏng vấn, bài test (tùy trường hợp có thể sẽ kiểm tra tiếng nhật, toán, viết bài văn…)

Phí xét tuyển:

30,000 yên

Chi phí du học : Phí xét tuyển ¥30,000 nộp tại thời điểm xét hồ sơ. Các chi phí còn lại nộp sau khi có kết quả đậu tư cách lưu trú.

Năm 1
Phí nhập
học
Học phí
(1năm)
Phí giáo
trình
(1năm)
Phí trang
thiết bị
(1năm)
Tổng
cộng
(Yên)
¥54,000 ¥641,000 ¥22,000 ¥33,000 ¥750,000
Năm 2
Học phí ¥641,000
Phí giáo trình ¥22,000
Phí trang
thiết bị
¥33,000
Tổng cộng ¥696,000

Chi phí bổ sung:

1. Phí dự thi JLPT 2 lần:¥13,000

Học sinh khi học tại trường cần đăng ký thi JLPT ( kỳ thi năng lực tiếng Nhật) 2 lần. Lệ phí thi ¥13,000, nộp trước khi nhập cảnh.
Nếu học sinh đỗ N2 trở lên ngay lần thi đầu tiên, thì phí dự thi ¥6,500 của lần còn lại sẽ được hoàn trả.

※ Trường hợp học sinh đã đậu N2 trở lên trước khi nhập học sẽ không phải đóng khoản này.

2. Phí bảo hiểm:

Từ tháng 4 năm 2022 các bạn du học sinh cần tham gia bảo hiểm của Hiệp hội các trường Nhật ngữ để đảm bảo có thể yên tâm sinh sống tại Nhật.

  Năm đầu
(Trước nhập cảnh)
Năm 2
Kỳ tháng 4 Kỳ tháng 7 Kỳ tháng 10 Kỳ tháng 1
Phí bảo hiểm ¥10,000 ¥10,000 ¥7,900 ¥5,800 ¥3,300