THẮC MẮC

Mẫu đơn xin thắc mắc

Trường hợp các bạn cố bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây. Sau xác nhận chúng tôi sẽ liên hệ lại.

Hơn nữa, nếu các bạn cần liên lạc gấp xin hãy liên hệ trực tiếp tới:
info@tokyo-japanesels.jp
Line
Facebook

必須項目となります。

名前:Tên
E-mail 
電話番号:Số điện thoại - -
年齢:Tuổi
国籍:Quốc tịch
最終学歴:Cấp học cuối cùng
ご住所:Địa chỉ
性別:Giới tính
お問い合わせ内容: Nội dung thắc mắc