Tin Tức Nổi Bật Của Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo

THÔNG TIN CHI TIẾT

2021/09/16
KHUYẾN MẠI CHO VISA SINH SỐNG TẠI NHẬT

Khuyến mại học phí cho các bạn đang sinh sống tại Nhật ・・・


2021/09/15
PHỎNG VẤN HỌC SINH TẠI HỌC VIỆN GIAO LƯU QUỐC TẾ TOKYO

Học sinh: LYU WEI XIN ( Học sinh người Trung Quốc) Ngày・・・


2021/09/08
Hoạt động của học sinh tốt nghiệp

Sau đây chúng tôi xin phép giới thiệu hoạt động của các・・・


2021/09/02
Khóa học hướng dẫn tìm việc

Tuyển sinh kỳ tháng 4 năm 2022. Đối tượng hướng đến là ・・・


2021/08/06
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ XIN VIỆC – KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo đã bước vào kỳ nghỉ hè.・・・


校歌

校歌