Tin Tức Nổi Bật Của Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo

THÔNG TIN CHI TIẾT

2022/01/28
Thông báo nghỉ học của văn phòng trường

Từ ngày 29/1/2022( thứ bảy) ~đến ngày 31/1/2022 ( thứ h・・・


2022/01/27
Giới thiệu học sinh đã lựa chọn được trường học lên③

Chúc mừng bạn WANG HAO đã đỗ trường đại học Shiseikan👏 ・・・


2022/01/21
Giới thiệu học sinh đã lựa chọn được trường học lên②

Chúc mừng bạn WANG ZHENGMIN đã đỗ hệ cao học của trường・・・


2022/01/18
Giới thiệu học sinh đã quyết định được trường đại học①

Xin chúc mừng bạn PFEIFFER NICOLAI đã đỗ đại học Seinan・・・


2021/12/17
Tiệc cuối năm 2021

Ngày hôm nay là buổi học cuối cùng trong năm nên nhà tr・・・


校歌

校歌