Tin Tức Nổi Bật Của Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo

THÔNG TIN CHI TIẾT

2023/03/22
LỄ TỐT NGHIỆP

Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2023・・・


2023/03/17
Quà tốt nghiệp

Một thẻ QUO đã được gửi đến các bạn sinh viên tốt nghiệ・・・


2023/03/13
Phần thưởng học sinh chuyên cần

Phần thưởng đã được trao cho những học sinh nhập học nă・・・


2023/03/09
Chuyến tham quan nhân dịp tốt nghiệp tại Sở thú Ueno

Chúng tôi đã đến tham quan Sở thú Ueno nhân dịp tốt ngh・・・


2023/03/08
BẢO TÀNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TACHIKAWA NĂM 2023

Tại bảo tàng phòng chống thiên tai các bạn học sinh đã ・・・


校歌

校歌