THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TRƯỜNG

Thông tin về trường

Tên Trường Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo
chủ tịch Hayama Seiko
Hiệu Trưởng Matsumoto Kazuyo
Địa chỉ 2-3-16 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan-Cơ sở 1
2-3-15 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan-Cơ sở 2
Điện thoại 042-669-4250
Điện thoại 042-669-4251
Website https://tokyo-japanesels.jp/vietnam/
gaikan

Cơ sở 1

fixkinnei3

Cơ sở 2