CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG

Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo sẽ cấp những phần thưởng cho học sinh có tỉ lệ chuyên cần và thành tích học tập xuất sắc. Gần đây trường chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ công ty cổ phần thương mại Koa và Hạ nghị viện Hosoda Hiroyuki trong việc trao phần thưởng cho du học sinh.

Phần thưởng Koa Shouji (Do công ty cổ phần thương mại Koa cấp)Phần thưởng Koa Shouji (Do công ty cổ phần thương mại Koa cấp)

 

Phần thưởng Hosoda Kinen (Do hạ nghị sĩ Hosoda Hiroyuki cấp)Phần thưởng Hosoda Kinen (Do hạ nghị sĩ Hosoda Hỉoyuki cấp)

Ngoài ra trường cũng tiến cử các du học sinh có thành tích học tập tốt cho tổ chức JASSO để xin học bổng từ chính phủ Nhật Bản.

(Thông tin chi tiết xin xem tại trang chủ)