KHÓA DỰ BỊ ĐẠI HỌC (HỌC SINH ĐÃ CÓ VISA)

Khóa dự bị đại học dành cho học sinh hiện đã có visa, đang sinh sống tại Nhật, có nguyện vọng học lên chuyên môn, đại học hoặc cao học của Nhật. Ngoài giảng dạy tiếng Nhật giáo viên còn hướng dẫn học sinh cách tham dự phỏng vấn, sửa bài viết luận văn…Thực tế đã có rất nhiều học sinh đã đậu vào các trường chuyên môn và đại học.

Đối tượng: Học sinh có visa gia đình, visa kết hôn với người Nhật, visa vĩnh trú, visa định cư, visa kết hôn với người có visa vĩnh trú, visa đi làm (visa lưu trú lâu dài tại Nhật)

Giờ học: chọn một trong hai khung giờ sau:
① 9:00~12:15 (giảo lao 15 phút)
② 12:45~16:00 (giảo lao 15 phút)
Học sinh được học thử miễn phí.
Lớp học sẽ được xếp tùy thuộc vào kết quả bài thi xếp lớp.

Phí xét tuyển :¥30,000 → được miễn
Phí giáo trình (1 năm) :¥20,000 → được miễn
Phí trang thiết bị(1 năm):¥30,000 → được miễn

Phí nhập học Học phí
(1năm)
Phí giáo trình
(1năm)
Phí trang thiết bị
(1năm)
Tổng cộng
(Yên)
50,000 ¥660,000 20,000 30,000 ¥660,000

Tổng cộng: 580,000 yên (học phí 1 năm có thể nộp 2 lần)