KHÓA HỌC CÁ NHÂN

Học sinh có thể lựa chọn thời gian học phù hợp với điều kiện cá nhân (trong thời gian làm việc của văn phòng trường), 1 giáo viên dạy kèm 1 học sinh.

Đối tượng: Tất cả các loại visa

  • Tập trung ôn luyện Kanji
  • Luyện phát âm chuẩn
  • Ôn luyện thi năng lực Nhật ngữ JLPT…

Giáo viên sẽ dạy tùy theo nguyện vọng học của học sinh

※ Học sinh có thể tới trực tiếp văn phòng trường, gửi email hoặc gọi điện thoại để trao đổi về thời gian mong muốn học.