Được Cục xuất nhập cảnh công nhận trường đạt tiêu chuẩn tỉ lệ lưu trú bất hợp pháp dưới 3%

Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo được cho là trường uy tín về chất lượng giảng dạy và quản lý học sinh. Tỉ lệ lưu trú bất hợp pháp luôn dưới 3%. Chính vì là trường chuẩn nên khi xin tư cách lưu trú cho học sinh đã được rút ngắn 1 số bước và tỉ lệ đậu visa khá cao