Thông tin mới

2020/01/09
CHÀO ĐÓN HỌC SINH MỚI

Học sinh mới đã bắt đầu nhập học từ ngày 9 tháng 1. Toà・・・

2020/01/09
Hoạt động vệ sinh

Vào ngày 9 tháng 1, như một phần của tiết học, các bạn ・・・

2020/01/09
Tiệc cuối năm 2019

Ngày 20 tháng 12 năm 2019, chúng tôi đã tổ chức ăn tiệc・・・

2019/12/23
Thông báo về lịch nghỉ đông.

Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ngày 21 tháng 12 (thứ 7) tới ng・・・

2019/12/09
THAM QUAN CỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI.

Chúng tôi đã tới tham quan Cục phòng chống thiên tai từ・・・

2019/12/03
BUỔI ĐI LEO NÚI TAKAO

Ngày 29 tháng 11 toàn bộ học sinh trong trường đã cùng ・・・

2019/11/26
Trường PTTH dân lập Anji Shangshu từ Zhejiang, Trung Quốc tới thăm

33 học sinh và nhân viên từ trường THPT Anji Shangshu, ・・・

2019/11/08
Lớp ôn luyện thi JLPT

Lớp ôn luyện thi JLPT sẽ bắt đầu từ tháng 11.  Các bạn ・・・

2019/11/07
Hoạt động vệ sinh môi trường.

Để tỏ lòng cảm ơn tất cả người dân địa phương, ngày 6 t・・・

2019/10/15
Bắt đầu mở lớp ôn luyện thi EJU từ tháng 10.

 Lớp ôn luyện thi EJU bắt đầu hoạt động từ tháng 10 Tro・・・