Thông tin mới

2019/08/23
Phó bí thư Học Viện Công Nghệ Thông Tin Đại Học Nam Xương đến thăm trường

Vào ngày 7 tháng 8, phó bí thư của Học Viện Công Nghệ T・・・

2019/08/02
TRỞ THÀNH TRƯỜNG LIÊN KẾT CỦA TRƯỜNG CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ Ô TÔ TOYOTA TOKYO

Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo được công nhận là trườn・・・

2019/07/29
LỄ HỘI BẮN PHÁO HOA

Chúng tôi đã cũng nhau tham dự lễ hội bắn pháo hoa được・・・

2019/07/23
TỔNG VỆ SINH

 Chúng tôi đã tổng dọn dẹp vệ sinh trường vào ngày 19 t・・・

2019/07/11
Thông báo về lịch nghỉ hè.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 (thứ 7) tới ngày ・・・

2019/07/08
CHÀO ĐÓN HỌC SINH MỚI

Học sinh mới đã bắt đầu nhập học từ tháng 7. Toàn thể g・・・

2019/07/04
Hoạt động vệ sinh

Vào ngày 28 tháng 6, như một phần của tiết học, các bạn・・・

2019/06/20
LỚP ÔN LUYỆN THI JLPT ĐÃ BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Lớp ôn luyện thi JLPT đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 Các・・・

2019/06/18
THAM DỰ NGÀY HỘI TƯ VẤN, TUYỂN SINH, HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO DU HỌC SINH.

Các bạn học sinh đã tham dự ngày hội tư vấn, tuyển sinh・・・

2019/06/04
Hoạt động vệ sinh môi trường.

Để tỏ lòng cảm ơn tất cả người dân địa phương, ngày 30 ・・・