Thông tin mới

2019/01/16
TUYỂN SINH KỲ THÁNG 7 NĂM 2019

Hiện tại trường đang tuyển sinh cho đợt tháng 7 năm 201・・・

2018/12/21
TIỆC TẤT NIÊN CUỐI NĂM 2018

Hôm nay là buổi học cuối trước kỳ nghỉ đông, cả trường ・・・

2018/12/18
HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN-DỌN VỆ SINH CÔNG CỘNG

Để tỏ lòng biết ơn đối với địa phương. học sinh của Học・・・

2018/12/15
THÔNG BÁO KỲ NGHỈ ĐÔNG

★Thông báo về thời gian nghỉ đông★ Kỳ nghỉ đông bắt đầu・・・

2018/12/14
BUỔI HỌP TRƯỚC KỲ NGHỈ ÐÔNG

Chào các bạn! Trường đã tổ chức buổi họp trước Kỳ nghỉ・・・

2018/12/13
CỰU DU HỌC SINH CHUẨN BỊ KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Cựu du học sinh quay trở về thăm trường. Hai bạn dự địn・・・

2018/11/22
BUỔI ĐI LEO NÚI TAKAO

Ngày 19 tháng 11 toàn bộ học sinh trong trường đã cùng ・・・

2018/11/15
Thông báo về lịch nghỉ đông.

★Thông báo về lịch nghỉ đông.★ Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ・・・

2018/11/12
THAM DỰ BUỔI TRIỂN LÃM TRANH NGHỆ THUẬT CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TOTECH

Chủ tịch tập Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cùng hiệu ・・・

2018/10/18
BỔ SUNG THÊM SÁCH VÀO THƯ VIỆN

Hiện tại trường đã bổ sung thêm sách vào thư viện. Sách・・・