LỄ HỘI TANABATA

更新日:2023/07/07

Ngày 7 tháng 7 là lễ hội Tanabata. 🎋

Cầu mong những điều ước mọi người viết đều trở thành sự thật!