THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 2018 (THỨ 6)

更新日:2018/02/09

Thông báo nghỉ tết âm lịch, cả trưởng sẽ được nghỉ thứ 6 ngày 16 tháng 2 năm 2018.

Xin cảm ơn.