Học sinh kỳ tháng 10 năm 2022 nhập học ①

更新日:2022/10/07

Các bạn học sinh kỳ tháng 10 năm 2022 lần lượt nhập học.

Xin chúc mừng tất cả các bạn👏

Từ giờ hãy cùng nhau học tiếng Nhật thật chăm chỉ nhé.