Diễn tập lánh nạn năm 2022

更新日:2022/10/14

Chúng tôi đã có một buổi diễn tập lánh nạn ngày hôm nay. Chúng tôi giả định rằng một đám cháy đã xảy ra sau trận động đất và mọi người cần sơ tán khỏi trường học.

Hy vọng rằng buổi diễn tập ngày hôm nay sẽ giúp bạn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.