CỰU DU HỌC SINH CHUẨN BỊ KHỞI NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

更新日:2018/12/13

Cựu du học sinh quay trở về thăm trường. Hai bạn dự định sẽ về nước và khởi nghiệp tại quê hương. Học viện chúng tôi sẽ luôn đồng hành và ủng hộ các bạn.