Buổi đăng ký việc làm them

更新日:2022/10/25

Công ty phái cử Global Humany Tech Co., Ltd. đã đến thăm trường và tổ chức buổi đăng ký việc làm thêm.

Chúng tôi hy vọng các bạn có thể tìm được việc làm thêm theo như mong muốn của mình!