Buổi leo núi Takao

更新日:2022/11/17

Ngày 16/11 toàn trường đã có buổi dã ngoại leo núi Takao 🍁

Nhìn thấy mọi người vui vẻ bất kể tầng lớp hay quốc tịch thực sự là một sự trao đổi quốc tế✨

Tôi hy vọng nó sẽ là một kỷ niệm đẹp cho tất cả mọi người!