Thông báo về lịch nghỉ đông

更新日:2017/12/14

Thông báo về lịch nghỉ đông.

Kỳ nghỉ đông bắt đầu từ ngày 16 tháng 12 (thứ 7) tới ngày 8 tháng 1 (thứ 2).

Trong thời gian nghỉ đông văn phòng trường chỉ làm việc từ 10:30 sáng tới 4:30 chiều, ngoại trừ thứ 7 và chủ nhật.

Văn phòng nghỉ làm việc từ ngày 28 tháng 12 (thứ 5) tới ngày 3 tháng 1 (thứ 4)

Xin cảm ơn!