LỄ NHẬP HỌC THÁNG 10 NĂM 2022 💐

更新日:2022/10/21

Học viện chúng tôi đã tổ chức lễ nhập học kỳ tháng 10 năm 2022.

Chúc mừng tất cả các bạn học sinh nhập học. 👏

Hãy cùng nhau cố gắng cho tới khi tốt nghiệp nhé!