Nội dung

Dưới đây

Tin tức Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo

Dưới đây

2017/07/11
THÔNG BÁO VỀ KỲ NGHỈ H

Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 th・・・


2017/04/26
Thông báo về ngày nghỉ tuần lễ vàng.

Kỳ nghỉ tuần lễ vàng sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 tới ・・・


2016/10/20
THÔNG BÁO KỲ NGHỈ ĐÔNG

Kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2016 tớ・・・