Nội dung

Dưới đây

Tin tức Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo

Dưới đây

2017/04/26
Thông báo về ngày nghỉ tuần lễ vàng.

Kỳ nghỉ tuần lễ vàng sẽ bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 tới ・・・


2016/10/20
THÔNG BÁO KỲ NGHỈ ĐÔNG

Kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 năm 2016 tớ・・・


2016/09/07
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 8 THÁNG 9

Do ảnh hưởng của bão nên trường nghỉ làm việc ngày 8 th・・・